Nieuw Album én Boek

Noteer 2-2-2022 in uw agenda! Dan komt eindelijk het nieuwe album Vogeltjeman uit. Tevens komt Alex met een boek met daarin alle vogelverhalen (in het Nederlands en Gronings) die tijdens de eerste lockdown in april 2020 werden...

Continue reading